Föreläsningar & seminarier

Varje termin arrangerar vi ett antal föreläsningar, seminarier och inspirationsdagar öppna för alla att anmäla sig till. Utifrån era önskemål har vi möjlighet att arrangera allt från föreläsningar till hela studiedagar. Under hösten 2014 erbjuder vi följande:

Heldag för personal inom särskolan.

Måndagen den 27 oktober 2014 Föreläsare är Mariet Ghadimi, doktorand Stockholms Universitet, Trippelt utsatt ungdomar, Diana Berthén, universitetslektor Stockholms Universitet, Bedömningsarbete i Särskolan, SPSM och Högskolan Dalarna.

Inbjudan    Anmälan

Fyra föreläsningar om sex- och samlevnadsundervisningen.

8 september, 3 och 24 november, 15 december 2014 i Falun. Inbjudan till: Alla som arbetar i förskola eller skola. Föreläsare: Lars i Holmberg, överläkare Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu Lasarett, Maria Liljas Stålhandske, docent i religionspsykologi, Uppsala universitet, Jan Svärdhagen verksamhetsledare NGL-centrum Högskolan Dalarna, David Lifmark universitetslektor religion Högskolan Dalarna.

Inbjudan    Anmälan

”Nyanländas lärande”

Onsdag den 29 oktober 2014, 09:30 – 16:00 Stiftelsen Teknikdalen, Forskargatan, Borlänge Professorerna Nihad Bunar, Stockholms Universitet, föreläser om nyanlända och lärande och Pirjo Lahdenperä, Mälardalens Högskola, föreläser om interkulturellt ledarskap. Målgrupper: Politiker, tjänstemän med ansvar för integration och skola, skolpersonal; rektorer, lärare och pedagoger med koppling till nyanlända och lärande.

”Förskoleklasslärares uppdrag och förskoleklassens didaktik.”

Onsdag 5 november 2014 kl 13.30 – 16.30 Helena Ackesjö, doktorand i pedagogik vid Linnéuniversitetet, utbildad fritidspedagog, tidigare lärare i förskoleklass.

Inbjudan   Anmälan

”Lärande, skapande och estetik i Lgr11″

Torsdag 5 februari 2015, kl 13.30 – 16.30 Ulla Wiklund, utvecklingskonsult, tidigare utvecklingskonsulent vid Rikskonserter och undervisningsråd på Skolverket.

Inbjudan  Anmälan

 

Exempel på tidigare evenemang:

 

Fyra föreläsningar om IT i skolan – med grund i forskning som bedrivs i regionen. Vår 2014

Innehåll: ”Skolan som digital lärmiljö.” Mats Lundgren, Ina von Schantz, ”Digitaliseringen av skolans tidiga läs- och skrivpraktiker”, Eva Hultin, Web 2.0 och 3.0, etik och källkritik.”, Jan Svärdhagen, ”Datorn som verktyg för lärande – en pedagogisk utmaning för alla lärare.”, Gun-Marie Wetso.

”Matematikprojektskrivarstuga” + andra skrivarstugeprojekt

Syfte med skrivarstugorna har varit att stödja skolornas projektidéer, knyta kontakter mellan grundskolor och högskolan samt erbjuda skolornahandledning inför ansökan.

”Socioemotionella program, värdegrund och lärarprofessionalitet i förskola och skola”

Spridningskonferens utifrån ett av forskningsprojekten i den så kallade Skolforskningsfonden. För personal i skolan, elevhälsan och inom IFO. Föreläsningar och workshops med och av forskare från Högskolan Dalarna samt Lund, Örebro och Linköpings universitet. Avslutande paneldiskussion.

”Digitala medier i formativ undervisning”. Studiedag för Falu gymnasium.

En heldag med inledande föreläsning följt av valbara workshops utifrån följande teman: ”Sociala medier”, ”Elevproduktion”, ”Blogg”, ”Formulär”, ”Elevrespons”. Paneldebatt som avslutning på dagen. Deltagare var lärare och rektorer vid Falu gymnasium.
Citat från studiedagen
REFERENS: Christel Zedendahl, rektor, Kristinegymnasiet, Falun, Christel.Zedendahl@falun.se

”Källkritiskt förhållningssätt”

En heldag på uppdrag av Center för skolutveckling i samarbete med arbetsgruppen för implementering av Göteborgs stads IKT program. Föreläsning med efterföljande workshop. Dagen var en del av fortbildningssatsningen ”Internet i undervisningen” riktad till lärare i Göteborgs grundskolor och gymnasieskolor.
REFERENS: Pia Börjesson, Verksamhetsutvecklare IKT i sektor utbildning, Norra Hisingen Göteborg, pia.borjesson@norrahisingen.goteborg.se

TeachMeet Mitt

PUD anordnar varje vår ett TeachMeet för regionens lärare. Här har pedagoger möjlighet att dela med sig av konkreta exempel på hur de använder digitala medier i förskola och skola.
Filmer av presentationer vid TeachMeet Mitt 4.

Seminarieserie  kring fritidshemmens verksamhet

Fredagen den 24 januari 2014: Marie Linder ”Möjligheter med digitalisering för fritidshem”

Marie har stor praktisk erfarenhet av att arbeta med digitala lärresurser i skolan ochär en lika uppskattad bloggare, föreläsare som kursledare. Som uppföljning till detta seminarium erbjuder vi er att beställa en workshop. På den får ni hjälp att kommaigång med till exempel bloggar.

Fredag den 5 september 2014: Olof Jonsson ”Aktiva raster”.

Olof är känd från UR serien Friare kan ingen vara samt för sitt bloggande och twittrande om fritidshemmens verksamhet. Sök på lekrum för mer info.  Läs mer om Olof Jonssons föreläsning  HÄR.

”Att leda digitaliseringen i förskola och skola”.

Maj 2014 Inspirationsdag för förskolechefer och rektorer. Ur innehållet: forskning, molntjänster, trender & nyheter, IT-strategi.