Poänggivande kurser

Högskolepoäng innebär en garanti för att teorin i kursen har forskningsanknytning. Våra uppdragsutbildningar är praktiknära, vilket innebär att arbetet i kursen ska komma dig och din verksamhet till direkt nytta. Genom att sammanföra teori på vetenskaplig grund med praktiken utvecklas beprövad erfarenhet.

Våra kurser:

Kurser som ger 1,5 högskolepoäng (ca 40 arbetstimmar)

⌲ Att leda skolutveckling med fokus på digitala lärresurser. (Målgrupp: förskolechefer och rektorer)
Kursplan          Inbjudan         Anmälan

_____________________________________________________________

⌲ Formativ undervisning i det omvända klassrummet. (Flippat klassrum.)
Kursplan          Inbjudan         Anmälan

______________________________________________________________

⌲ Lärplattan i undervisningen med inriktning på tidigare år och särskilt stöd.
Kursplan          Inbjudan           Anmälan

______________________________________________________________

⌲ Lärplattan i undervisningen med inriktning på årskurs 4-9.
Kursplan          Inbjudan          Anmälan

______________________________________________________________

⌲ Likabehandling med fokus på jämställdhet.
Kursplan            Inbjudan            Anmälan

______________________________________________________________

⌲ Digitala lärresurser i undervisningen.
Kursplan   Inbjudan kommer snart     Anmälan

______________________________________________________________

⌲ Sociala medier och molntjänster.
Kursplan        Inbjudan       Anmälan

 

Kurser som ger 7,5 högskolepoäng

⌲ IT och lärande som stöd för skolutveckling. (Lämpad för forskningscirkel)
Kursplan

______________________________________________________________

⌲ Mentorskapet som skolutveckling.
Kursplan

______________________________________________________________

⌲ Utvecklingsprocesser i skolan. (Lämpad för forskningscirkel)
Kursplan

 

PRISER

Pris för 1,5 hp-kurser:
2 000 kr (exklusive moms) per deltagare för PUD-medlemmar
3 500 kr (exklusive moms) per deltagare för icke PUD-medlemmar

Pris för 7,5 hp-kurser diskuteras med er beroende på upplägg.

Det krävs tio deltagare för att en kurs ska bli av.