Skräddarsytt

Forskning visar att långsiktiga kompetensutvecklingsprocesser ger bäst effekt för skolutveckling. Det vill säga processer som pågår under lång tid och där alla finns med i ett kollegialt lärande. I en sådan långsiktig satsning bör en kombination av högskolepoänggivande kurser, föreläsningar, seminarier och workshops ingå. Vi har goda erfarenheter av att tillsammans med beställaren sätta ihop hela kompetensutvecklingspaket.

Några exempel på tidigare utbildningssatsningar:

⌲ Dalakompetens:

Utbildning av ett hundratal gymnasielärare i Dalarnas län på temat ”Sociala medier, molntjänster och öppna digitala lärresurser”. Upplägget bestod av föreläsningar med workshop, eget arbete och inläsning av litteratur samt nätbaserade seminarier.
Dalakompetens kursbeskrivning
Utvärdering och deltagarcitat
REFERENS: Arvo Sarenbrant, utvecklings- och kvalitetsansvarig, Falu gymnasium, arvo.sarenbrant@falun.se

 

⌲ Falu frigymnasium:

Lärare, rektor och administrativ personal vid Falu frigynasium deltog under läsåret 2013-2014 i utbildningssatsningen ”IT och lärande”. Upplägget bestod av föreläsningar med workshops samt online support mellan träffarna.
Utbildningens innehåll
REFERENS: Maria Pettersson, rektor, Falu frigymnasium, maria.pettersson@falufri.se

 

⌲ Gagnefs kommun:

Alla lärare i Gagnefs kommun deltog under läsåret i en utbildningssatsning med fokus på digitala lärresurser i utbildningen. Upplägget bestod av föreläsningar med efterföljande workshop. Tio Gagnef-lärare deltog simultant i en forskningscirkel och läste då 7,5 poängskursen IT och lärande som stöd för skolutveckling.
Utbildningens upplägg och innehåll.
- Lärarkommentarer efter genomgången utbildning ”Vad är du själv mest nöjd med vad gäller utvecklingen av din digitala kompetens och din användning av den i ditt arbete?”
REFERENS: Monica Landin, biträdande förvaltningschef, Gagnefs kommun, monica.landin@gagnef.se
REFERENS: Carin Ahlgren, rektor, Gagnefs kommun, carin.ahlgren@gagnef.se
REFERENS: Eva Magnusson, IT-pedagog, Gagnefs kommun, eva.magnusson@gagnef.se

 

⌲ Älvkareleby kommun:

Ett tjugotal lärare från olika skolor i kommunen deltog under hösten 2013 i utbildningssatsningen ”Digitala medier i undervisningen”. Upplägget bestod av föreläsningar med efterföljande workshop.
- Upplägg Älvkarleby
Utvärdering Älvkarleby
REFERENS: Liselott Andersson, förstelärare, Älvkarleby kommun, liselott.andersson@alvkarleby.se